Black hat seo

Black hat seo (spamdexing) – grupa działań niezgodnych z etyką Google, wykonywanych przez administratora strony aby uzyskiwała jak najwyższe wyniki organiczne w wyszukiwarce. Należą do nich między innymi: spamowanie na blogach i forach, przedstawianie botom innej treści, niż ta którą widzi użytkownik (tzw. cloaking). Za stosowanie Black hat seo grożą kary od Googla.