PPC

PPC – model rozliczania kampanii płatnych, w których płacimy nie za wyświetlenie reklamy, a za kliknięcie jej przez użytkownika (pay per click). Najpopularniejszym typem reklama, w którym wykorzystuje się ppc jest Google AdWords.
Kampanie PPC mają jedną, znaczącą wadę: mogą być wyklikiwane przez Twoją konkurencję.