ect-logo.png

Poukładamy Twój marketing

/
/
Migracja i odświeżenie strony Caspar

Migracja i odświeżenie strony Caspar

Czas trwania

Na bieżąco

Wyzwanie

Kompletne przeniesienie strony internetowej wraz ze wszystkimi historycznymi danymi, funkcjonalnościami oraz ponad 100 wpisów/stron z CMS Drupal na bardziej przyszłościowy i lepiej odpowiadający na potrzeby klienta WordPress. Głównym wyzwaniem było przeprowadzenie procesu w maksymalnie nieinwazyjny sposób (dla klientów oraz samych pracowników, którzy korzystają ze strony), zachowanie wszystkich historycznych danych (w tym na przykład wycen funduszy, które były dodawane w każdy dzień roboczy dla kilku funduszy - dając łącznie setki tysięcy rekordów) i współpraca z Magic Developers nad zachowaniem funkcjonowania narzędzi, które odpowiadają za prezentowanie wyników funduszy (czyli kwestię kluczową dla klientów). Proces ten był również okazją, by odświeżyć stronę i wdrożyć zmiany, które podyktowane były analizą danych z narzędzi analitycznych (Google Analytics, Creazy Egg, MS Clarity).

Klient

Caspar Asset Management S.A.

Firma prowadzi działalność maklerską w zakresie zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych. Posiada także 3 inne działalności maklerskie: oferowanie instrumentów finansowych, przyjmowanie i przekazywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, doradztwo inwestycyjne. Caspar Asset Management S.A. jest notowana na Głównym Rynku Giełdy Papierów Wartościowych (GPW).

Rozwiązanie

Przy ścisłej współpracy z Magic Developers i przedstawicielami Klienta podzieliliśmy cały proces na kilka istotnych etapów. Każdy z tych etapów zakończyliśmy podsumowaniem i identyfikacją kolejnych wyzwań bądź potencjalnych problemów. Taka ścisła współpraca pozwoliła przenieść stronę w sposób bezproblemowy, zachowując do tego wszystkie zawarte w specyfikacji elementy. CMS WordPress okazał się dobrym wyborem, ponieważ strona stała się prostsza, szybsza i bardziej intuicyjna od strony zapleczowej, co pozwoliło ograniczyć późniejsze koszty jej rozwoju.

 

Nowa strona została też - po konsultacjach z Działem Prawnym - obudowana w kody śledzące, analitykę i wszystkie niezbędne do mierzenia konwersji i zaangażowania użytkowników narzędzia tak, aby raporty z nich mogły stanowić kanwę pod udoskonalanie strony w przyszłości.

Komentarz

"Projekt był dużym wyzwaniem i wymagał ścisłej współpracy z przedstawicielami różnych działów oraz firm trzecich. Dla firm z branży finansowej ogromną rolę pełni zaufanie klientów oraz bezpieczeństwo, więc musieliśmy o tym pamiętać i każde nowe funkcjonalności konsultować z osobami nadzorującymi temat strony internetowej. Przeniesienie i odświeżenie strony otworzyło jednak drogę do jej dalszego rozwoju i ograniczyło koszty większych zmian. Dzięki temu kolejne - dodawane wraz z rozwojem firmy - funkcjonalności są nierzadko wdrażane nawet bez udziału firm trzecich i generowania dodatkowych kosztów. Całość przy tym jest regularnie aktualizowana i bezpieczna, co jest kluczowe w takiej branży."
Maciej Świstoń
Maciej Świstoń, Content Hub Leader w eCommerce Team