ect-logo.png

Poukładamy Twój marketing

/
/
Platforma szkoleniowa dla Grupy Caspar

Platforma szkoleniowa dla Grupy Caspar

Czas trwania

Na bieżąco

Wyzwanie

Stworzenie internetowej platformy do przeprowadzania kursów oraz oceniania (i eksportowania wyników w przypadku takiej potrzeby) pracowników bez zmuszania ich do wizyty w firmie. Sieć sprzedaży jest rozproszona po całej Polsce, a każda wymuszona wizyta w siedzibie generowała duże koszty.

Klient

Grupa Caspar (kursy są absolutnie dla każdej spółki). Firma prowadzi działalność maklerską w zakresie zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych. Posiada także 3 inne działalności maklerskie: oferowanie instrumentów finansowych, przyjmowanie i przekazywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, doradztwo inwestycyjne. Caspar Asset Management S.A. jest notowana na Głównym Rynku Giełdy Papierów Wartościowych (GPW).

+120

użytkowników

+50

kursów

+600

pytań zamkniętych

+6500

ocen (licząc poprawki)

Jak rozwiązaliśmy zadanie?

Wdrożyliśmy - we współpracy z IT - platformę szkoleniową (LMS) Moodle, która odpowiada na potrzeby zawarte w specyfikacji. Przeprowadziliśmy proces wdrożenia, tworzenia kont użytkowników, integracji, szkoleń z korzystania z tego narzędzia a następnie rozpoczęliśmy okres testowy, który zakończył się feedbackiem oraz dostosowaniem narzędzia do potrzeb samych pracowników spółki. Obecnie z platformy korzysta ponad 100 pracowników i pracowniczek szkoląc się jak również sprawdzając swoją wiedzę w blisko 50 różnego rodzaju wewnętrznych kursach i szkoleniach.

Komentarz

"Projekt był dość dużym wyzwaniem. Poza samymi aspektami technicznymi (jak choćby wdrożenie i dopasowanie funkcjonalności oraz zabezpieczeń) były też kwestie kultury organizacyjnej firmy jak również poprawnego zachęcenia pracowników do korzystania z takiej formy szkoleń. Wymagało to dodatkowych instruktaży i i dostarczeniu każdemu możliwości zgłoszenia swoich uwag. Wydaje się mi jednak, że na tę chwilę działa to po prostu dobrze i satysfakcjonująco dla każdej ze stron. Ogranicza koszty, upraszcza całą materię szkoleniową oraz gromadzenie wyników (które można wygodnie eksportować w razie potrzeby) i daje możliwość zdawania egzaminów nawet na urządzeniach mobilnych."
Maciej Świstoń
Maciej Świstoń, Content Hub Leader w eCommerce Team