ect-logo.png

Poukładamy Twój marketing

/
/
/
Migracja strony internetowej – o czym pamiętać podczas przenoszenia serwisu na nowy silnik, aby nie stracić obecnych pozycji SEO?

/Blog

Migracja strony internetowej – o czym pamiętać podczas przenoszenia serwisu na nowy silnik, aby nie stracić obecnych pozycji SEO?

Maciej Świstoń

Migracja strony internetowej na nowy silnik to proces, który może znacząco wpłynąć na widoczność strony w wynikach wyszukiwania. Jest to zadanie wymagające starannego planowania i precyzyjnego wykonania, aby zminimalizować ryzyko utraty organicznego ruchu. Migracja serwisu może być konieczna z różnych powodów (poprawa wydajności, lepsza skalowalność, zmiana technologii). 

Każda zmiana w architekturze strony może wpłynąć na sposób, w jaki wyszukiwarki indeksują i oceniają zawartość witryny. Kluczowe jest, aby proces ten przeprowadzić z zachowaniem najlepszych praktyk SEO, co pozwoli na utrzymanie lub nawet poprawę obecnych pozycji w wynikach wyszukiwania. Warto wiedzieć, że:

 • od 30% do 50% – taki może być spadek ruchu organicznego, który może nastąpić przy niewłaściwie przeprowadzonej migracji​ (HubSpot Blog)​​​.
 • 80% – tyle stron internetowych, które zgłosiły problemy z SEO po migracji, miało problemy wynikające z błędów w przekierowaniach i indeksacji​ (Semrush)​.
 • 60% – migracji daje pozytywny wpływ na SEO po zastosowaniu właściwych strategii migracyjnych, takich jak dokładne mapowanie URL i poprawne przekierowania​ (Search Engine Land)​.

Migracja strony www to kompleksowy proces, który wymaga współpracy wielu zespołów – od deweloperów, przez specjalistów SEO, po marketingowców. Tylko dobrze skoordynowane działania mogą zapewnić sukces i uniknięcie potencjalnych strat.

Znaczenie SEO w kontekście migracji strony internetowej

Migracja serwisu na (na przykład na nowy CMS) jest przedsięwzięciem, które niesie ze sobą wiele ryzyk. Proces ten może prowadzić do różnych zmian – od struktury URL, przemieszczenia treści, po nawet całkowitą zmianę domeny. To wszystko może wpłynąć na sposób, w jaki wyszukiwarki indeksują i oceniają witrynę.

Jak migracja może wpłynąć na pozycje SEO?

 • Zmiana struktury URL – nowa struktura URL może powodować problemy z indeksacją, jeśli nie zostanie poprawnie przekierowana. Brak odpowiednich przekierowań (301) może prowadzić do utraty autorytetu strony, który jest zbudowany na linkach zewnętrznych prowadzących do starych URL​.
 • Przebudowa treści – każda zmiana w treści strony, zwłaszcza jeśli dotyczy to kluczowych stron o wysokim ruchu, może wpływać na jej pozycje w wynikach wyszukiwania. Usunięcie lub modyfikacja zawartości bez zachowania odpowiednich metadanych (tytuły, opisy) może spowodować spadek widoczności.
 • Czas przestoju strony – nawet krótki czas niedostępności strony może negatywnie wpłynąć na jej pozycje, ponieważ wyszukiwarki mogą interpretować to jako problemy techniczne i obniżyć ranking strony​.

Dlaczego ważne jest zachowanie dotychczasowych wyników wyszukiwania? 

Przed migracją strony internetowej warto przeanalizować aktualny ruch w serwisie i jego widoczność. Zachowanie dotychczasowych wyników strony www jest istotne z kilku powodów: 

 • Zachowanie ruchu organicznego – utrzymanie pozycji w wynikach wyszukiwania jest kluczowe dla zachowania dotychczasowego ruchu organicznego. Spadek pozycji może prowadzić do znaczącego zmniejszenia liczby odwiedzin, co bezpośrednio wpływa na konwersję i przychody​​.
 • Autorytet strony – stare URL często mają zbudowany autorytet dzięki zewnętrznym linkom. Brak odpowiednich przekierowań może spowodować utratę tego autorytetu.​
 • Przyzwyczajenia, oczekiwania i komfort użytkowników – użytkownicy, którzy trafiają na stronę przez wyszukiwarki oczekują, że znajdą tam to czego szukają. Przekierowania na odpowiednie strony docelowe pomagają w zachowaniu pozytywnych doświadczeń użytkowników, co może mieć długoterminowy wpływ na ich zaufanie do marki.

Sądzisz, że wiesz już wszystko i możesz działać? Przejdź, zrób swoją kopię i skorzystaj z naszej checklisty!

Znajdziesz ją tutaj: CHECKLISTA MIGRACJI >

Kluczowe błędy SEO przy migracji strony internetowej

Migracja serwisu to skomplikowany proces, który niesie za sobą ryzyko popełnienia błędów mogących negatywnie wpłynąć na pozycje SEO i funkcjonowanie strony. Wymieńmy przynajmniej te najczęstsze, które mogą wystąpić podczas migracji:

 • Zmiana struktury linków i całej struktury serwisu – niezastosowanie odpowiednich przekierowań może prowadzić do utraty widoczności w wynikach wyszukiwania. 
 • Przeniesienie strony bez WWW na stronę z WWW lub odwrotnie – brak odpowiednich przekierowań pomiędzy wersjami z WWW i bez WWW może prowadzić do duplikacji treści i rozproszenia linków zewnętrznych.
 • Strona z HTTPS przeniesiona bez Certyfikatu – przeniesienie strony bez aktualnego certyfikatu SSL może prowadzić do problemów z bezpieczeństwem i negatywnie wpłynąć na zaufanie użytkowników oraz ranking w wyszukiwarkach.
 • Wyłączone indeksowanie nowych stron – zapomnienie o usunięciu znaczników NOINDEX z nowych stron po migracji uniemożliwi ich indeksację przez wyszukiwarki.
 • Drastyczna zmiana metadanych wpisów – zmiana tytułów stron, meta opisów czy nagłówków H1 bez zachowania oryginalnych słów kluczowych i intencji użytkowników może prowadzić do spadku pozycji.
 • Niedokładne przetestowanie nowej strony przed uruchomieniem – wprowadzenie strony bez wcześniejszego pełnego testowania może prowadzić do wystąpienia problemów technicznych.

Aby uniknąć tych błędów, konieczne jest dokładne planowanie, testowanie i monitorowanie całego procesu migracji. Właściwe zarządzanie migracją może pomóc w utrzymaniu, a nawet poprawie pozycji SEO. Jak się do tego zabrać?

Rzeczy do zrobienia jeszcze przed migracją

 1. Audyt SEO

Przed przystąpieniem do migracji serwisu na nowy silnik, kluczowym krokiem jest przeprowadzenie dokładnego audytu SEO. Taki audyt pozwala zidentyfikować mocne i słabe strony obecnej strony oraz przygotować odpowiednie strategie, które zapewnią utrzymanie pozycji w wynikach wyszukiwania po migracji.

Do przeprowadzenia audytu SEO warto skorzystać z następujących narzędzi:

 • Google Analytics – umożliwia analizę ruchu na stronie, identyfikację najczęściej odwiedzanych stron oraz źródeł ruchu.
 • Google Search Console – pomaga monitorować indeksację strony, identyfikować problemy z indeksowaniem oraz analizować wyniki wyszukiwania.
 • Ahrefs – umożliwia analizę profilu linków zwrotnych, słów kluczowych oraz audyt techniczny strony.
 • Screaming Frog – narzędzie do pełnego skanowania strony, które pozwala zidentyfikować problemy techniczne, takie jak błędy 404, brakujące metadane, czy duplikaty treści​.

Jeśli mamy już pakiet narzędzi to warto też wiedzieć, co należy dokładnie poddać audytowi. Przede wszystkim:

Struktura URL:

 • Sprawdzenie obecnej struktury URL, aby zidentyfikować potencjalne problemy z indeksowaniem.
 • Upewnienie się, że wszystkie ważne strony mają przyjazne dla SEO URL.
 • Zidentyfikowanie stron z błędami 404 i zapewnienie, że istnieją odpowiednie przekierowania.

Metadane:

 • Audyt tytułów stron, meta opisów, nagłówków H1 i innych ważnych elementów.
 • Upewnienie się, że wszystkie strony mają unikatowe i zoptymalizowane metadane.

Treści:

 • Analiza jakości i unikatowości treści na stronie.
 • Identyfikacja stron o niskiej jakości treści lub duplikatów, które mogą negatywnie wpłynąć na SEO.

Linki wewnętrzne i zewnętrzne:

 • Audyt linków wewnętrznych, aby upewnić się, że wszystkie strony są odpowiednio połączone i nie ma zbyt głęboko zagnieżdżonych stron.
 • Analiza profilu linków zewnętrznych, aby zidentyfikować silne i słabe strony w zakresie backlinków.

Wydajność strony:

 • Sprawdzenie szybkości ładowania strony oraz jej optymalizacji pod kątem urządzeń mobilnych.
 • Upewnienie się, że strona spełnia wymogi Core Web Vitals, które mają wpływ na ranking w wynikach wyszukiwania​​.

Przeprowadzenie szczegółowego audytu SEO przed migracją jest kluczowe, aby zidentyfikować i naprawić potencjalne problemy, zanim przeniesiesz swoją stronę na nowy silnik. To pozwoli na utrzymanie, a nawet poprawę widoczności w wynikach wyszukiwania po migracji. Jeśli potrzebujesz pomocy – warto skorzystać z profesjonalnego wsparcia – SEO.

 1. Zachowanie struktury URL

Struktura URL jest fundamentalnym elementem strategii SEO, ponieważ wpływa bezpośrednio na indeksację i ranking strony w wynikach wyszukiwania. Poprawnie zaprojektowana struktura URL zapewnia:

 • Przyjazność dla użytkowników – łatwe do zrozumienia i nawigowania URL-e pomagają użytkownikom zorientować się, gdzie się znajdują i czego mogą się spodziewać na danej stronie.
 • Indeksacja przez wyszukiwarki – wyszukiwarki preferują uporządkowane i logiczne struktury URL, które ułatwiają im zrozumienie zawartości strony oraz jej hierarchii​​​​.
 • Zachowanie wartości SEO – strony z długą historią i wieloma backlinkami mogą stracić swoją pozycję, jeśli ich URL-e zostaną zmienione bez odpowiednich przekierowań. Zachowanie struktury URL pomaga w utrzymaniu autorytetu domeny i linków zwrotnych​​.
 1. Warto pamiętać – backup i testowanie

Backup danych jest kluczowym krokiem w procesie migracji serwisu na nowy silnik. Umożliwia on zabezpieczenie wszystkich istotnych informacji i treści przed potencjalnymi stratami danych, które mogą wystąpić w trakcie migracji. Oto kilka kroków, które należy podjąć:

 • Pełny backup bazy danych – regularnie wykonuj pełne kopie zapasowe bazy danych, obejmujące wszystkie tabele, rekordy i relacje. Możesz to zrobić ręcznie przez panel zarządzania bazą danych lub automatycznie przy użyciu narzędzi do zarządzania kopiami zapasowymi, takich jak mysqldump dla MySQL​.
 • Backup plików serwera – skopiuj wszystkie pliki serwera, w tym skrypty, obrazy, pliki multimedialne, pliki konfiguracyjne i inne ważne dokumenty. Upewnij się, że backup obejmuje również wszelkie niestandardowe modyfikacje wprowadzone w kodzie strony​​.
 • Backup metadanych i ustawień SEO – zabezpiecz wszystkie metadane, takie jak tytuły stron, meta opisy, nagłówki oraz ustawienia SEO. Jest to kluczowe, aby uniknąć utraty pozycji w wynikach wyszukiwania po migracji​​.
 • Przechowywanie backupów – przechowuj kopie zapasowe w bezpiecznych lokalizacjach, takich jak zewnętrzne dyski twarde, usługi chmurowe (np. Amazon S3, Google Drive) lub na dedykowanych serwerach backupowych. Upewnij się, że masz dostęp do backupów w razie potrzeby​.
 • Utworzenie środowiska testowego – środowisko testowe jest niezbędne do przetestowania nowego silnika i nowej struktury strony przed jej pełnym uruchomieniem. Dzięki temu możesz zidentyfikować i naprawić potencjalne problemy bez wpływu na działanie głównej strony.
 • Konfiguracja środowiska testowego – utwórz kopię zapasową swojej strony na serwerze testowym, który będzie dokładnie odzwierciedlał środowisko produkcyjne. Upewnij się, że wszystkie ustawienia, bazy danych i pliki są dokładnie takie same jak na serwerze produkcyjnym​​.
 • Testowanie funkcjonalności – przeprowadź pełne testy funkcjonalne, aby upewnić się, że wszystkie elementy strony działają poprawnie na nowym silniku. Sprawdź formularze, linki, przyciski, nawigację oraz wszelkie inne interaktywne elementy​​.
 • Testowanie wydajności – zbadaj wydajność strony na serwerze testowym, aby upewnić się, że strona ładuje się szybko i działa płynnie. Użyj narzędzi takich jak Google PageSpeed Insights czy GTmetrix, aby zidentyfikować i naprawić wszelkie problemy z wydajnością​​.
 • Symulacja migracji – przeprowadź symulację pełnej migracji na serwerze testowym, aby zidentyfikować potencjalne problemy, które mogą wystąpić podczas rzeczywistej migracji. Upewnij się, że wszystkie przekierowania 301 działają poprawnie i że nowa struktura URL jest prawidłowa​.
 • Monitorowanie i poprawki – monitoruj działanie strony na serwerze testowym przez określony czas, aby upewnić się, że nie występują żadne problemy. Napraw wszelkie błędy i upewnij się, że strona jest gotowa do pełnej migracji​ (Semrush)​​ (Big Leap)​.

Przygotowanie pełnych backupów oraz dokładne testowanie na środowisku testowym to kluczowe kroki, które zapewnią płynną migrację serwisu bez utraty danych i spadku pozycji SEO.

Sądzisz, że wiesz już wszystko i możesz działać? Przejdź, zrób swoją kopię i skorzystaj z naszej checklisty!

Znajdziesz ją tutaj: CHECKLISTA MIGRACJI >

O czym warto pamiętać w trakcie migracji strony WWW?

Przekierowania 301 są kluczowym elementem migracji serwisu, ponieważ umożliwiają zachowanie wartości SEO starych URL, przekazując ich autorytet nowym adresom. Przekierowanie 301 informuje wyszukiwarki, że strona została trwale przeniesiona na nowy adres, co pozwala na przeniesienie mocy rankingowej starej strony na nową​​.

Jak prawidłowo skonfigurować przekierowania 301

Przygotuj szczegółową mapę wszystkich starych URL-i oraz odpowiadających im nowych adresów. Użyj narzędzi takich jak Screaming Frog czy… Excel do stworzenia tej mapy​​.

Dokonaj implementacji przekierowań – może być ona wykonana na różne sposoby, w zależności od używanego serwera:

 • Apache (.htaccess) – dodaj odpowiednie reguły przekierowań w pliku .htaccess.
 • Nginx – skonfiguruj przekierowania w pliku konfiguracyjnym Nginx.
 • WordPress – użyj wtyczek takich jak Redirection, aby zarządzać przekierowaniami.
 • Inny CMS – wiele systemów zarządzania treścią oferuje wbudowane narzędzia do zarządzania przekierowaniami​​.

Przed pełnym wdrożeniem, przetestuj wszystkie przekierowania na serwerze testowym, aby upewnić się, że działają poprawnie i nie powodują błędów 404. Narzędzia takie jak Screaming Frog mogą pomóc w weryfikacji​.

Najlepiej byłoby, gdyby migracja mogła odbyć się bez konieczności przekierowań dzięki zachowaniu identycznych linków i struktury URL. Jest to jednak często niemożliwe z różnych względów, takich jak zmiany w architekturze strony czy reorganizacja treści. W takich przypadkach, wdrożenie przekierowań 301 jest bezwzględnie konieczne, aby zachować dotychczasową wartość SEO i zapewnić płynne przejście użytkowników ze starych adresów na nowe​​.

Aktualizacja mapy witryny

Aktualizacja mapy witryny (sitemap.xml) jest kluczowym krokiem po migracji serwisu, aby zapewnić, że wyszukiwarki mogą prawidłowo indeksować nowe strony. Oto kroki, jak to zrobić:

 1. Wygenerowanie nowej mapy witryny – użyj narzędzi do generowania mapy witryny, takich jak Screaming Frog, Yoast SEO (dla WordPressa), czy inne dedykowane narzędzia dostępne dla różnych CMS-ów. Narzędzia te automatycznie stworzą plik sitemap.xml zawierający wszystkie aktualne URL-e na Twojej stronie​.
 2. Ręczne aktualizowanie mapy witryny – możesz ręcznie edytować plik sitemap.xml, dodając nowe URL-e i usuwając nieaktualne. Upewnij się, że wszystkie URL-e są poprawne i odpowiadają nowej strukturze strony. 
 3. Walidacja mapy witryny – przed opublikowaniem nowej mapy witryny, przetestuj ją za pomocą narzędzi takich jak XML Sitemap Validator, aby upewnić się, że nie zawiera błędów i jest zgodna ze standardami​​.
 4. Następne powinno być zgłoszenie nowej mapy do Google Search Console. Po zgłoszeniu Google Search Console zacznie analizować nową mapę witryny. Możesz monitorować status i wyniki indeksowania w sekcji „Sitemaps”​​.

Aktualizacja mapy witryny i zgłoszenie jej do Google Search Console to kluczowe kroki, które pomogą w szybkim i efektywnym zaindeksowaniu nowej struktury strony przez wyszukiwarki, co jest niezbędne dla utrzymania pozycji SEO po migracji.

Zajęcie się plikiem “robots.txt”

Plik robots.txt jest ważnym elementem każdej strony internetowej, ponieważ kontroluje które części witryny są dostępne dla wyszukiwarek. Podczas migracji serwisu ważne jest, aby sprawdzić i zaktualizować ten plik i zapewnić tym samym prawidłowe indeksowanie nowej struktury strony.

Kroki do sprawdzenia i aktualizacji pliku robots.txt:

 1. Przegląd obecnego pliku robots.txt -pobierz i otwórz obecny plik robots.txt z głównego katalogu swojej strony (np. https://www.twojastrona.com/robots.txt). 
 2. Sprawdź, które zasoby są blokowane przed indeksowaniem i jakie dyrektywy są używane​. 
 3. Identyfikacja niezbędnych zmian – po migracji struktura URL może się zmienić, co może wymagać aktualizacji istniejących dyrektyw. 
 4. Usuń lub zmodyfikuj wpisy, które mogą blokować dostęp do nowo utworzonych stron lub zasobów, które powinny być indeksowane. 
 5. Aktualizacja pliku robots.txt – dodaj nowe dyrektywy lub zmodyfikuj istniejące, aby dostosować się do nowej struktury witryny. 

Jakie sekcje mogą wymagać zmiany?

 • Disallow – sekcje z dyrektywą Disallow kontrolują, które części witryny są niedostępne dla wyszukiwarek. Upewnij się, że nie blokujesz zasobów, które powinny być indeksowane.
 • Allow – sekcje z dyrektywą Allow mogą być używane, aby upewnić się, że pewne zasoby w ramach zablokowanych katalogów są dostępne dla wyszukiwarek. Sprawdź, czy nowe zasoby są odpowiednio uwzględnione.
 • Sitemap – upewnij się, że sekcja Sitemap wskazuje na aktualną lokalizację pliku sitemap.xml. To pozwala wyszukiwarkom na szybkie zlokalizowanie i indeksowanie nowych stron.
 • Blokowanie zasobów technicznych – upewnij się, że plik robots.txt blokuje dostęp do zasobów technicznych, takich jak skrypty, pliki CSS, czy katalogi tymczasowe, które nie powinny być indeksowane.

Co należy zrobić już po samej migracji strony?

Po zakończeniu migracji strony kluczowe jest regularne monitorowanie wyników SEO, aby szybko zidentyfikować i naprawić wszelkie problemy, które mogą wystąpić. Proces ten obejmuje ścisłą analizę danych za pomocą narzędzi takich jak Google Analytics i Google Search Console, szczególnie pod kątem błędów 404 oraz problemów z kodem lub skryptami.

Śledzenie błędów 404

Regularnie sprawdzaj raporty błędów 404 w Google Analytics. Błędy te mogą wskazywać na brakujące strony lub nieprawidłowe przekierowania, które należy jak najszybciej naprawić, aby zachować pozytywne doświadczenie użytkownika i wartość SEO​.

Analiza błędów kodu i skryptów

Wyszukuj błędy w kodzie i skryptach za pomocą narzędzi takich jak Google Search Console. Problemy te mogą wpływać na indeksację strony oraz jej działanie, co z kolei wpływa na pozycje w wynikach wyszukiwania​.

Codzienne monitorowanie

Codziennie sprawdzaj podstawowe metryki, takie jak liczba odwiedzin, współczynnik odrzuceń, średni czas spędzony na stronie oraz źródła ruchu. Dzięki temu będziesz mógł szybko reagować na wszelkie nieprawidłowości.

Raporty okresowe

Twórz raporty tygodniowe i miesięczne, aby analizować długoterminowe trendy w ruchu i indeksacji. Porównuj dane z okresu przed i po migracji, aby ocenić skuteczność przeprowadzonych działań​.

Używanie dodatkowych narzędzi SEO

Narzędzia takie jak Ahrefs, SEMrush czy Moz mogą dostarczyć dodatkowych informacji na temat widoczności w wynikach wyszukiwania, profilu linków zwrotnych oraz kondycji technicznej strony. Regularne audyty SEO pomogą zidentyfikować i naprawić potencjalne problemy​.

Monitorowanie i analiza wyników SEO po migracji są niezbędne do utrzymania i poprawy widoczności strony w wynikach wyszukiwania. Regularne sprawdzanie i dostosowywanie działań na podstawie zebranych danych pozwala na szybkie reagowanie na wszelkie problemy i skuteczne zarządzanie nową wersją witryny.

Sprawdzenie i aktualizacja linków wewnętrznych

Po migracji serwisu na nowy silnik kluczowe jest, aby dokładnie sprawdzić i zaktualizować wszystkie linki wewnętrzne. To zapewni prawidłowe nawigowanie po stronie i zapobiegnie występowaniu błędów 404 oraz problemów z indeksacją. Oto kroki, które warto podjąć:

 1. Przeskanowanie strony – użyj narzędzi takich jak Screaming Frog, Ahrefs czy SEMrush do pełnego skanowania nowej strony. Narzędzia te pomogą zidentyfikować wszystkie wewnętrzne linki, które mogą prowadzić do nieistniejących stron (błędy 404) lub stron, które zostały przeniesione.
 2. Aktualizacja linków – zaktualizuj linki wewnętrzne w treściach na stronie, aby wskazywały na nowe URL-e. Możesz to zrobić ręcznie, jeśli masz małą stronę, lub za pomocą skryptów, jeśli strona jest duża i zawiera setki lub tysiące linków.
 3. Testowanie poprawności linków – po aktualizacji linków, ponownie przeskanuj stronę narzędziami SEO, aby upewnić się, że wszystkie wewnętrzne linki działają poprawnie i nie prowadzą do błędów 404​ (Semrush)​​ (Big Leap)​.
 4. Kontakt z partnerami w celu aktualizacji linków zewnętrznych – linki zewnętrzne (backlinki) mają duży wpływ na autorytet strony i jej pozycje w wynikach wyszukiwania. Dlatego ważne jest, aby zaktualizować je po migracji, kontaktując się z partnerami i właścicielami innych stron, które linkują do Twojej witryny.
 5. Identyfikacja backlinków – użyj narzędzi takich jak Ahrefs, Moz, lub SEMrush, aby zidentyfikować wszystkie zewnętrzne linki prowadzące do Twojej strony. Sporządź listę stron, które linkują do Twoich starych URL-i.
 6. Kontakt z partnerami – skontaktuj się z właścicielami stron internetowych, które linkują do Twojej witryny. Poinformuj ich o migracji i poproś o zaktualizowanie linków, aby wskazywały na nowe URL-e. Możesz przygotować gotowe teksty do wysyłki, aby ułatwić ten proces.
 7. Monitorowanie zmian – po wysłaniu prośby, monitoruj zmiany w linkach zewnętrznych. Możesz używać narzędzi SEO do śledzenia, czy linki zostały zaktualizowane i czy prowadzą do właściwych stron​ (HubSpot Blog)​​ (Big Leap)​.

Migracja strony internetowej to złożony proces, ale może przynieść też pewne korzyści – podsumowanie

Aktualizacja linków wewnętrznych i zewnętrznych jest kluczowym elementem procesu migracji, który pomaga zachować płynność nawigacji i utrzymać pozycje SEO. Regularne monitorowanie i proaktywne podejście do zarządzania linkami zewnętrznymi zapewnia długoterminowy sukces witryny po migracji.

Migracja serwisu na nowy silnik to skomplikowany proces, który wymaga starannego planowania i precyzyjnego wykonania. Oto krótkie przypomnienie najważniejszych punktów:

 1. Audyt SEO przed migracją – przeprowadzenie dokładnego audytu SEO, aby zidentyfikować mocne i słabe strony obecnej witryny.
 2. Użycie narzędzi takich jak Google Analytics, Ahrefs, Screaming Frog do analizy struktury URL, metadanych, treści, linków wewnętrznych i zewnętrznych​.
 3. Backup i testowanie – wykonanie pełnego backupu wszystkich danych i plików.
 4. Utworzenie środowiska testowego i dokładne przetestowanie nowej strony przed jej uruchomieniem​ (Semrush)​​ (Big Leap)​.
 5. 301 Redirects – prawidłowe skonfigurowanie przekierowań 301, aby zachować wartość SEO starych URL-i i przekierować ruch na nowe strony.
 6. Testowanie przekierowań przed pełnym wdrożeniem​.
 7. Aktualizacja mapy witryny (sitemap.xml) – wygenerowanie nowej mapy witryny i zgłoszenie jej do Google Search Console, aby zapewnić prawidłową indeksację nowych stron​ (Semrush)​​ (Big Leap)​.
 8. Plik robots.txt – sprawdzenie i zaktualizowanie pliku robots.txt, aby upewnić się, że nowe strony są dostępne dla wyszukiwarek i że nie blokujesz ważnych zasobów​.
 9. Monitoring i analiza – regularne monitorowanie wyników SEO po migracji, szczególnie pod kątem błędów 404 i problemów z kodem/skryptami.
 10. Używanie narzędzi takich jak Google Analytics i Google Search Console do bieżącej analizy ruchu i indeksacji.
 11. Aktualizacja linków wewnętrznych i zewnętrznych – sprawdzenie i aktualizacja linków wewnętrznych oraz kontakt z partnerami w celu zaktualizowania linków zewnętrznych​​.

Każdy z tych kroków jest istotny dla utrzymania pozycji SEO, ponieważ pozwala na płynne przejście ze starego na nowy silnik bez utraty wartości, którą strona zdobyła w wyniku wcześniejszych działań.

Sądzisz, że wiesz już wszystko i możesz działać? Przejdź, zrób swoją kopię i skorzystaj z naszej checklisty!

Znajdziesz ją tutaj: CHECKLISTA MIGRACJI >

Rola regularnych audytów – dlaczego regularne audyty SEO są ważne również po migracji?

Regularne audyty SEO są kluczowe nie tylko przed i w trakcie migracji, ale również po jej zakończeniu. Pomagają one w:

 • Identyfikacji problemów technicznych – regularne audyty pozwalają na szybkie wykrycie problemów technicznych, takich jak błędy 404, problemy z indeksacją czy błędne przekierowania, które mogą negatywnie wpływać na pozycje SEO​​.
 • Monitorowaniu wydajności SEO – umożliwiają śledzenie zmian w ruchu organicznym, pozycjach w wynikach wyszukiwania oraz innych kluczowych metrykach, co pozwala na bieżące dostosowywanie strategii SEO​.

Zapewnieniu zgodności ze zmianami w algorytmach wyszukiwarek – algorytmy wyszukiwarek są regularnie aktualizowane, a regularne audyty SEO pomagają w dostosowywaniu strony do tych zmian, aby utrzymać lub poprawić jej widoczność​​.

Jak często przeprowadzać audyty i na co zwracać uwagę?

Częstotliwość audytów – zaleca się przeprowadzanie pełnych audytów SEO co najmniej raz na kwartał. W przypadku dużych zmian na stronie lub zauważalnych spadków w wynikach, audyty mogą być konieczne częściej, np. co miesiąc​ (HubSpot Blog)​​ (Big Leap)​.

Kluczowe elementy do sprawdzenia:

 • Indeksacja – upewnij się, że wszystkie ważne strony są zaindeksowane przez wyszukiwarki.
 • Struktura URL – sprawdź poprawność struktury URL i działanie przekierowań 301.
 • Metadane – upewnij się, że wszystkie strony mają unikalne i zoptymalizowane tytuły, opisy oraz nagłówki.
 • Linki wewnętrzne i zewnętrzne – monitoruj działanie linków wewnętrznych i aktualizuj linki zewnętrzne.
 • Wydajność strony – sprawdzaj szybkość ładowania strony i jej optymalizację pod kątem urządzeń mobilnych.

Sprawdź naszą infografikę i zaplanuj migrację!

5/5 - (1 vote)

Masz pytania?

napisz do nas

  Zgadzam się na przetwarzanie swoich danych osobowych przez eCommerce Team Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu w celach marketingowych ... * rozwiń
  Oświadczam, że zapoznałem się z zasadami przetwarzania moich danych osobowych oraz przysługującymi mi prawami ... * rozwiń

  Maciej Świstoń

  CONTENT HUB LEADER/SOCIAL MEDIA
  Interesuję się tematyką video i technologią. Tworzę strony WWW, a po godzinach fotografuję i wykładam na UAM. Nowinki to moja specjalność. W eCommerce Team zajmuję się tworzeniem treści.
  Udostępnij ten post

  /Polecane artykuły

  Tomasz Kaczmarek
  Dziś nie da się prowadzić biznesu, nie będąc obecnym w internecie. Budowanie wizerunku w internecie to długotrwały proces i składa się na niego wiele czynności. Jednak najważniejszą z nich jest strona internetowa. W artykule omówimy cały proces krok po kroku tak, abyś wiedział_a jak zrobić stronę internetową krok po kroku.
  Małgorzata Marcinkowska
  Szukacie sposobu na zwiększenie widoczności w wyszukiwarce, ale nie wiecie, ile kosztuje reklama w Google? W tym artykule dowiecie się, jak reklama w Google Ads może pomóc Waszej firmie, jakie są związane z nią koszty i jak efektywnie zainwestować w tę formę promocji. Czym jest reklama Google Ads? Google Ads
  Bożena Kurzyńska
  W pierwszym kwartale 2023 roku odnotowano prawie 3 miliardy aktywnych użytkowników Facebooka. Pośród tak potężnej liczby użytkowników znajdują się osoby, które z pewnością będą zainteresowane Waszą marką i będą chciały śledzić aktualności z nią związane. Dowiedzcie się więc, jak wykorzystać potencjał konta firmowego na Facebooku. Konto firmowe na Facebooku powinno
  Bożena Kurzyńska
  Instagramowe rolki podbiły serca użytkowników na całym świecie i nikogo to chyba nie dziwi. TikTok pokazał, że internauci uwielbiają oglądać krótkie, dynamiczne i ciekawie przygotowane filmiki. Wystarczyło chwilę poczekać, by taka opcja pojawiła się także na Instagramie. Razem z nią pojawiło się wiele możliwości. Co to jest rolka na Instagramie?